Kodeks

AT HAVE ET FÆLLES KODEKS

Vores fælles retning er vigtig

for den samlede indsats

 

En fælles opfattelse af værdier og normer bidrager til åbenhed og gennemsigtighed. Det gavner centrets samarbejdspartnere, illuminatore samt ledelse. Derfor er det vigtigt at have konsensus om, hvad Anturi Compassion Center forstår ved et samarbejde og opfattelse af tilgang til dette.

 

Vi kalder dette sæt af pejlemærker for Kodeks for godt samarbejde og retning. Det udtrykker fælles forventninger til dig, der er en del af vores tilgang og retning.

 

Kodeks for fælles retning danner ba­sis for Anturi Compassion Centers udvikling og ledelsesværktøjer.

I sig selv er kodekset et sæt af principper og en måde at være i verden på. Gennem summen af relationer, processer og samspil bidrager kodekset til løbende udvikling.

 

Samlet set skal Kodekset bidrage til at sætte Compassion, Passion og Compas på dagsordenen i såvel formelle fora som i dagligdagen. Herunder står en beskrivelse af de tre ord, som er en forudsætning for et konstruktivt og ærligt samarbejde med centret.

COMPASSION


Compassion handler om mod og styrke. Vi kan dele med hinanden. Lære af hinanden. Tage ansvar for hinanden. Skabe livsnødvendige relationer og fællesskaber.Uden empatien og omsorgen, uden ansvaret og samarbejdet var intet menneske overlevet.


Det er alt dette og mere til, der ligger i hjertet af compassion. Indenfor psykologien er compassion et af de områder, der er forsket meget i de seneste år - og resultaterne taler sit eget positive sprog.


Øget compassion er direkte relateret til øget ønske om at lære og udvikle sig; højere personlige standarder og øget tendens til at tage ansvar for egne fejltagelser.


Øget compassion er forbundet med højere grad af fleksibilitet og nysgerrighed, mere selvrefleksion, optimisme og gå-på-mod (også i modvind) - og så medvirker compassion til at begrænse selvkritik og bekymring.


Det behøver vel næsten ikke at skrives, at det alt sammen skaber øget trivsel og sundere relationer - både privat og professionelt.

COMPAS

 

En påmindelse om at fokusere på fremtiden, og lad fortiden hvile. Alt kan opnås, når du har retning i dit liv. Det handler om at huske, ære og lære af fortiden, såvel som at se fremad og være åben over for, hvad fremtiden bringer.

PASSION

 

At være helhjertet og dybt engageret i noget. Passionen er en drivkraft, hvor du gør ting, fordi du ikke kan lade være. En drivkraft – stræbende efter at skabe og bygge op. Når du udlever din passion, vil du blive belønnet med følelser, som bekræfter dig i, at du er på rette spor. Din passion ligger i de ting, du gør, fordi du har lyst. Du skal bare finde modet til at gøre dem mere. Dine passioner er din ’fakkel’, især i mørket. De holder dig motiveret, når der kommer udfordringer i dit liv. Lever du et passioneret liv, puster det vind i dine sejl, og i den retning din sjæl længes efter at komme hen.